КРЕМАЦИЯ   
950 лв


Включва:


 

- Кремация

 

- Урна 

 

- Полагане на урна 

 

- Транспорт от дома или болничното заведение до хладилна камера и до гробищния парк 

 

- Пълен тоалет 

 

- Оформяне на всички документи 

 

- Обикновен ковчег 

 

- Драперия 

 

- Жалейки 

 

- Траур за врата 

 

- Некролози 

 

- Салон за раздаване 

 

- Изваждане на смъртен акт 

 

- Носене по време на ритуала 

 

- Граждански ритуал

 

- Присъствие на служител от фирмата по време на ритуала 

 

- Хладилна камера 24 часа

 

- Жито

 

- Погача

 

- Осигуряване на свещеник за опелото /ако ритуалът е църковен/

 

 

 

БЕЗ СКРИТИ ТАКСИ ЗА КЛИЕНТА !